Curriculum Școală - Questfield

Curriculum Școală

Curriculum-ul nostru se bazează pe o combinaţie de stiluri de predare – cognitive, comportamentale, informale. Aceste metode instrucţionale folosesc distracţia şi creativitatea pentru a dezvolta o pasiune pentru învăţare, o înclinaţie către cercetare şi descoperire şi un simţ al încrederii în abilitatea de a face faţă noilor provocări şi situaţii. Activităţile noastre vor transforma simplul joc în experienţe de învăţare pline de sens, menţinând tot timpul un context de învăţare stimulant. Cele opt caracteristici care stau la baza livrării curriculumului Questfield sunt:

Provocare şi plăcere

Învăţarea trebuie să fie provocatoare, captivantă şi motivantă. Iar un curriculum pe măsură ar trebui să încurajeze standarde înalte pentru toţi. La toate nivelurile, copii de toate aptitudinile şi abilităţile experimentează un nivel motivant de provocare, nivel care să le permită să îşi împlinească potenţialul. Învăţarea lor este un proces dinamic, activ, care le oferă tuturor oportunităţi de a se dezvolta şi de a-şi demonstra creativitatea. Aceştia primesc suport pentru a fi susţinuţi în încercarea de a face faţă provocărilor.

Varietate

Toţi tinerii au oportunităţi de a experimenta o gamă variată de activităţi, potrivit intereselor şi nevoilor lor de dezvoltare. Curriculumul este organizat în aşa fel încât tinerii să înveţe într-o varietate de contexte – atât în şcoală, cât şi în afara ei.

Progres

Copiii înregistrează astfel un progres continuu în învăţare în cadrul unei singure structuri curriculare. Fiecare etapă este construită pe cunoştinţele şi reuşitele anterioare, ei progresând într-un ritm specific nevoilor şi aptitudinilor lor.

Adâncime

Tinerii au oportunităţi de a-şi dezvolta capacitatea de a învăţa în diferite moduri şi stiluri. Pe măsură ce progresează, ei dezvoltă şi aplică diferite abilităţi de gândire, îmbinând cunoştinţe trans-disciplinare, explorând şi atingând noi niveluri de înţelegere cu fiecare prag în care îşi dezvoltă diferite abilităţi.

Alegere şi personalizare – diferenţiere

Curriculumul Questfield răspunde nevoilor individuale şi susţine aptitudini şi talente individuale, oferind fiecărui copil oportunităţi sporite de alegere şi personalizare de experienţe.

Coerenţă

Luat ca un întreg, activităţile de învăţare ale copiilor se combină pentru a forma o experienţă coerentă, atât pe verticală, cât şi pe orizontală. Există puncte clare de legătură între palierele diferite ale învăţării, acestea incluzând oportunităţi pentru extensii de activităţi în scopul fixării, aprofundării sau integrării diferitelor linii de învăţare din arii/domenii diferite.

Echilibru

Toate ariile curriculare sunt livrate într-un echilibru studiat de activităţi ghidate de adult sau iniţiate de copil.

Curriculumul Questfield oferă de asemenea un echilibru uşor de urmărit între activităţile formale (curriculum), activităţile non-formale (cluburi) şi activităţile informale (petrecute în afara şcolii) care contribuie la dezvoltarea completă a profilului elevului Questfield.

Relevanţă

Cei ce învaţă la Questfield ajung să înţeleagă scopul activităţilor propuse de profesor. Ei ajung să înţeleagă valoarea a ceea ce învaţă, relevanţa învăţării pentru viaţa lor, prezentă şi viitoare.