Departamente - Questfield

Departamente

1. Departamentul educațional

Este format din directorul educațional, coordonatorul de cluburi și profesori. Are scopul de a crea şi dezvolta curriculumul şcolii și de a monitoriza şi evalua ciclul educaţional anual, având în vedere pe tot parcursul anului nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale profesorilor şi personalului auxiliar.

Departamentul cuprinde următoarele activități:

·       Planifică, adaptează şi îmbunătăţeşte constant strategiile de predare şi învăţare, cât şi metodele folosite conform dezvoltării psihomotorii, nevoilor şi dinamicii fiecărei clase;
·       Creează, monitorizează şi evaluează curriculumul cluburilor pregătite pentru fiecare an academic în parte;
·       Comunică cu părinţii referitor la probleme legate de departamentul educaţional;
·       Structurează și implementează ciclul de trainiguri de pregătire pentru profesori;
·       Evaluează și urmărește constant evoluția, pregătirea și rezultatele profesorilor şi elevilor;
·       Creează şi monitorizează implementarea politicilor şi procedurilor educaţionale;
·       Asigură calitatea materialelor didactice folosite în procesul de predare;
·       Planifică, implementează şi evaluează proiectele educaționale şi evenimentele comunităţii;
·       Asigură pe tot parcursul anului documentaţia legală necesară şi ţine legătura cu autorităţile corespunzatoare.

2.       Departamentul administrativ și financiar

Departamentul este format din managerul administrativ și financiar, office managerul și personalul administrativ (transport, curățenie, administrarea clădirii). Departamentul are rolul de a oferi suport administrativ, logistic și financiar (buget, pachetele financiare, plăți etc.) pentru a asigura funcţionarea eficientă a tuturor departamentelor, cât şi pentru a oferi informaţiile necesare bugetării, controlului financiar şi analizei de business.

Departamentul cuprinde următoarele activități:

Administrative:

·       Asigură mentenanța, curățenia și securitatea tuturor facilităților: clădiri, curte, parcare, locuri de joacă etc.;
·       Se ocupă de achiziţii şi asigură suportul logistic necesar pentru o desfășurare corespunzătoare a activităților organizației (inclusiv evenimente, serbări și cluburi): transport, catering, aprovizionare;
·       Stabilește şi menţine o strategie eficientă de office management și de coordonare a implementării procedurilor administrative;
·       Informează periodic părinţii şi personalul cu privire la chestiuni medicale şi administrative;
·       Lucrează îndeaproape cu departamentul financiar pentru a menține și a actualiza toate documentele din dosarele de resurse umane ale angajaţilor;
·       Obține și reînnoiește autorizațiile legale necesare pentru o funcționare corespunzătoare a procesului educațional;
·       Păstrează legătura cu instituțiile și autoritățile aferente, de stat.

Financiare:

·       Estimează, monitorizează şi ajustează bugetul şcolar;
·       Întocmește pachetele financiare şi se ocupă de ofertele financiare;
·       Este responsabil de cash-flow și controlul costurilor organizației;
·       Este responsabil de toate aspectele ce ţin de resursele umane și salarizarea angajaților;
·       Comunică cu părinţii şi angajaţii referitor la chestiuni ce ţin de departamentul financiar;
·       Se asigură  că sunt respectate toate politicile financiare în vigoare, atât în relaţiile cu clienţii, cât și cu furnizorii;
·       Oferă informații utile pentru a obţine o analiză financiară ce va folosi deciziilor strategice ale organizației;
·       Asigură pe tot parcursul anului documentaţia legală necesară şi ţine legătura cu autorităţile corespunzatoare.

3.       Departamentul de comunicare

Este format din coordonatorul departamentului, responsabilul IT și responsabilul de design și web development.
Are scopul de a asigura o comunicare eficientă, coerentă și valoroasă atât la nivel intern, cât și extern, pentru toți stakeholderii organizației.

Departamentul cuprinde următoarele activități:

·       Coordonează toate activitățile de comunicare internă și externă;
·       Comunică constant cu toate departamentele, oferind feed-back şi soluţii de îmbunătăţire a coeziunii echipei;
·       Planifică, implementeză şi monitorizează vizitele în şcoală, evenimentele şi parteneriatele cu alte organizaţii;
·       Întocmește şi monitorizează implementarea politicilor de comunicare în şcoală;
·       Se asigură că toate clasele şi departamentele beneficiază de echipamentul tehnologic necesar unei bune desfășurări;
·       Se ocupă de relaţia cu clienţii, menținând constant legătura cu părinții prin intermediul Newsletterelor si al mediilor de informare virtuală;
·       Monitorizează, evaluează şi îmbunătăţeşte constant informaţiile ce apar pe canalele de social media (blog, website), coordonând toate proiectele legate de aceste aspecte;
·       Monitorizează şi evaluează rezultatele planurilor de comunicare și a campaniilor de promovare (social media, relații media, marketing online, blog, site) ;
·       Lucrează constant la promovarea brandului, asigurându-se că brandul este implementat corect în toate materialele și prezentările realizate;
·       Monitorizează competiţia, rezultatele organizaționale și interacțiunea cu stakeholderii, contribuind cu informaţii valoroase la adaptarea şi îmbunătăţirea strategiei organizaționale.