Evenimente

Calendarul de evenimente al Grădiniţei şi Şcolii Questfield este unul complex, construit atât din evenimente corelate la nivelul curricular al clasei, cât şi din evenimente cu toată şcoala ce pot prilejui proiecte fantastice de integrare şi coerenţă comunitară, la care părinţii se pot voluntaria să participe şi  să contribuie.

CARACTERUL INFORMAL

Aspectul formal al experienţelor de învăţare Questfield este completat de componenta non-formală a cluburilor de după-amiază, dar şi de elementul informal, esenţial, spunem noi, al evenimentelor, vizitelor şi ieşirilor în afara şcolii, în lumea reală.

CARACTERUL EXPERIENŢIAL

Nu există bucurie mai mare decât aceea prin care copii şi elevi deopotrivă învaţă făcând, experimentând, participând la obţinerea mierii dintr-un stup de albine, la confecţionarea unei rochii la atelierul de croitorie, la producerea unui gem de căpşuni din cadrul unei ferme sau la observarea ciclurilor naturii într-o pădure de foioase.

ABILITĂŢI DE VIAŢĂ

Abilitățile de viață dau posibilitatea elevilor să se cunoască şi să îşi testeze limitele, să îşi cultive potențialul personal de dezvoltare și să facă faţă cu succes provocărilor întâlnite.  Ele sunt definite ca un set de deprinderi, atitudini, cunoştinţe, calități, comportamente, valori care asigură adaptarea creativă la viața de zi cu zi, iar oportunitatea de a intra în contact direct cu realitatea nu face decât să le antreneze şi să le dezvolte aceste aptitudini.

ÎNVĂŢAREA PRIN DESCOPERIRE

Metoda învăţării prin descoperire pune elevul în situaţia de a încerca diverse metode de observare sau rezolvare de probleme pentru a afla răspunsul dorit prin procedee ca: vezi, cercetează, caută să înţelegi. Autonomia în învăţare de care beneficiază elevul în cadrul acestor experienţe reale îl aduce undeva mai aproape de cucerirea cunoştinţelor decât de dobândirea lor făcând cu atât mai motivantă experienţa de învăţare.

TIPURI DE EVENIMENTE

Evenimente corelate curricular, desfăşurate la nivel de clasă:

Săptămâna Prieteniei = Friendship Week
Săptămâna Sănătăţii şi a Siguranţei = Health and Safety Week
Săptămâna Cărţii = Book Week
Săptămâna Distracţiei la şcoală cu Ziua Pălăriilor şi a ochelarilor şi Ziua pijamalei = Fun Week with Hat and Glasses Day and Pajama Day
Săptămânile Carierei = Career Weeks
Săptămânile Pământului = Earth Weeks

Evenimente cu toată şcoala/comunitatea:

Bazarul de Halloween = Halloween Bazaar
Ziua Multiculturalităţii = Multicultural Celebration Day