Facilităţi

Questfield Nursery and Summer School funcţionează în două clădiri special amenajate pentru diferitele categorii de vârstă ale copiilor:

CLĂDIRE COPII 2-4 ANI – 400 mp interior pe un singur nivel cu 4 săli de clasă multifuncţionale, cu  grupuri sanitare pentru copii, curte interioară acoperită, sala de sport/dans, terasă exterioară acoperită, cu acces facil la terenul de sport şi playgroundurile exterioare.

CLĂDIRE COPII 4-7 ANI – 800 mp interior pe 3 nivele cu cabinet medical, secretariat, birou administrativ-financiar, cancelarie, 8 săli de clasă cu terase aferente închise,  grupuri sanitare pentru copii, 2 săli multifuncţionale, bibliotecă/sală pian, sală de mese,  cu acces la sala de sport, terenul de sport, piscina şi terenurile de joacă.

BAZA SPORTIVĂ a campusului: teren de sport 600 mp cu suprafaţă de gazon sintetic şi multifuncţional: tenis, baschet, mini-fotbal, piscina încălzită, 2 săli de sport. În afară de acestea, pe durata sezonului cald, activităţi dinamice ocupă partea de generoasă de outdoor – compusă din 4 playgrounduri, o piscină şi un teren de sport (football, tenis).

SPAŢIILE COMUNE ale campusului: cabinet medical, secretariat, birou administrativ-financiar şi birou educaţional care funcţionează la parterul clădirii mari a grădiniţei şi, în exterior, parcarea de 600 mp.

DOTĂRI şi RESURSE: Săli de clasă dotate cu mobilier specific vârstei şi activităţilor (pre-)şcolare care permit amenajarea spaţiului în „centre de interes/arii de experienţă” relevante pentru obiectivele educaționale ale clasei respective (potențând astfel aspectul strict funcțional al fiecărui spațiu).

AMENAJAREA CAMPUSULUI ţine cont de relaţia explicită care există între caracteristicile fizice ale unui spaţiu şi procesul educaţional, asigurând posibilitatea de experimentare esenţială învăţării şi având rolul unei “materii curiculare tăcute”. Spaţiile  sunt structurate astfel încât să permită reflecţia, creativitatea, experienţa, interacţiunea şi comunicarea constantă, aducând lumea reală în clasă şi expunând clasa lumii reale.

Abordarea Questfield are în vedere, pe lângă oferta educațională și grija pentru dezvoltarea personală a copiilor și asigurarea unui sediu modern, spațios, cu mult spațiu verde și cu facilități care să le ofere copiiilor siguranță, confort, cât și oportunitatea de a face o mare varietate de activități.

Este vorba despre ceea ce am putea numi spațiu multifuncțional: întreg proiectul a fost gândit în așa fel încât să ofere posibilități multiple de desfășurare a diferitelor activități, expunându-i astfel pe copiii la o diversitate de experiențe care credem noi că reprezintă baza învățării.

În consecință, cadrele didactice de la Questfield caută să descopere în permanență potențialul diferitelor spaţii din cadrul școlii de a deveni “arii de experiență” relevante pentru obiectivele educaționale ale clasei respective (potențând astfel aspectul strict funcțional al fiecărui spațiu).

Dincolo de activitățile curriculare, vrem să oferim copiilor șansa să experimenteze și să participe la cât mai multe cluburi de arte, sport, cunoaștere, etc.  În acest scop, avem multe spații dedicate unor activități extra-curriculare din cele mai diverse: arte, dramă, dans, pian, baschet, football, tenis etc.

Așadar, prin noțiunea de “spațiu” (indiferent dacă e vorba de sala de clasă, curtea, locul de luat masa, atelierul, sala de sport, cabinetul medical și, de ce nu, grupul sanitar) înțelegem un mediu interactiv, dinamic, structurat în care orarele, rutina și tranzițiile să curgă în acord cu nevoile copiilor.