Finanțare HG 136/2016 - Questfield

Finanțare HG 136/2016

Finanțare Școala Primară Questfield, Voluntari, Ilfov conform HG 136/2016

Ianuarie – Decembrie 2017

Ca urmare a Hotărârii de Guvern nr.136/2016, prin decizia nr.1015/31.03.2017 a directorului general al Direcției Regionale a Finanțelor Publice București, Școala Primară Questfield, cu sediul în localitatea Voluntari, Str. Tudor Arghezi nr 3D, județul Ilfov, a primit finanțare cost standard per elev / preșcolar pentru un număr de 36 de elevi, forma de învățământ preșcolar, program prelungit, si pentru 32  de elevi, forma de învățământ preșcolar, program normal.

Finanțarea este alocată perioadei calendaristice ianuarie – decembrie 2017 după cum urmează:

  1. Finanțare costuri salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale stabilite prin lege, precum și contribuțiile acestora în valoare de 214.000 lei.
  2. Finanțare costuri materiale prevăzute la Art. 104, alin. 2, lit. b-d din Legea Educației Naționale nr.1/2011 în valoare de 21.000 lei.

În anul 2017, sumele alocate din finanțare au acoperit parțial cheltuielile pentru care au fost destinate, respectiv cheltuieli cu salariile – 214.000 lei și bunuri și servicii – 21.000 lei.

Ianuarie – Decembrie 2018

Ca urmare a Hotărârii de Guvern nr.136/2016, prin decizia nr. 562/13.02.2018 a directorului general al Direcției Regionale a Finanțelor Publice București, Școala Primară Questfield, cu sediul în localitatea Voluntari, Str. Tudor Arghezi nr 3D, județul Ilfov, a primit finanțare cost standard per elev / preșcolar pentru un număr de 33 de elevi, forma de învățământ preșcolar, program prelungit, si pentru 39  de elevi, forma de învățământ preșcolar, program normal.

Finanțarea este alocată perioadei calendaristice ianuarie – decembrie 2018 după cum urmează:

  1. Finanțare costuri salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale stabilite prin lege, precum și contribuțiile acestora în valoare de 266.000 lei.
  2. Finanțare costuri materiale prevăzute la Art. 104, alin. 2, lit. b-d din Legea Educației Naționale nr.1/2011 în valoare de 26.000 lei.

În perioada ianuarie – decembrie 2018, sumele alocate din finanțare au acoperit parțial cheltuielile pentru care au fost destinate, respectiv cheltuieli cu salariile – 266.000 lei și bunuri și servicii – 26.000 lei.

Ianuarie – Decembrie 2019

Ca urmare a Hotărârii de Guvern nr.136/2016, prin decizia nr. 1531/23.04.2019 si ulterior prin decizia 3514/19.09.2019 a directorului general al Direcției Regionale a Finanțelor Publice București, Școala Primară Questfield, cu sediul în localitatea Voluntari, Str. Tudor Arghezi nr 3D, județul Ilfov, a primit finanțare cost standard per elev / preșcolar pentru un număr de 46 de elevi, forma de învățământ preșcolar, program prelungit.

Finanțarea este alocată perioadei calendaristice ianuarie – decembrie 2019 după cum urmează:

  1. Finanțare costuri salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale stabilite prin lege, precum și contribuțiile acestora în valoare de 301.000 lei.
  2. Finanțare costuri materiale prevăzute la Art. 104, alin. 2, lit. b-d din Legea Educației Naționale nr.1/2011 în valoare de 18.000 lei.

În perioada ianuarie – decembrie 2019, sumele alocate din finanțare au acoperit parțial cheltuielile pentru care au fost destinate, respectiv cheltuieli cu salariile – 301.000 lei și bunuri și servicii – 18.000 lei.