GDPR - Questfield

GDPR

Din 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul UE 2016/679 cu privire la protecția datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Deoarece colectăm datele dumneavoastră personale, dorim să vă informăm în ce scopuri le folosim și care sunt drepturile de care dispuneți conform Regulamentului. Pentru mai multe detalii, consultaţi politicile de mai jos