Întrebări frecvente - Questfield

Întrebări frecvente

Școala Questfield este o școală autorizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin OM 5733/12.11.2015. Orice şcoală autorizată respectă structura oferită de MEC şi urmăreşte programa românească aplicabilă în orice sistem, fie acesta de stat sau privat.

Școala noastră se diferențiază de alte școli prin programa unică bazată pe un concept educaţional inovator la care s-a lucrat în echipe multi-disciplinare pe parcursul a 2 ani, prin numărul mare de ore de limba engleză (cel mai mare de pe piaţa educaţională din România), prin calitatea profesorilor săi transformaţionali şi, nu în ultimul rând, prin strategiile didactice şi design-ul activităţilor ce permit copiilor dobândirea de abilităţi necesare pe tot parcursul vieții: abilităţi de învăţare, comunicare, de lucru cu sinele şi cu ceilalţi.

Școala Questfield are o programă unică bazată pe lectură ca abilitate de viaţă esenţială, programă ce îmbină integrat şi relevant, în unitățile de studiu, programa românească, ghidându-se după principiile programei britanice.
Procesul nostru de design curricular are ca viziune crearea unei noi alternative educaţionale pe piaţa educaţională din România, alternativă care să ofere o naraţiune de învăţare coerentă la nivel de sistem de învăţământ având ca finalitate un profil de student competent în gândire şi versatil în abilităţi de viaţă.
Învăţarea în sens clasic (învăţarea academică) este doar punctul de plecare; la Questfield, copilul dumneavoastră va beneficia de o multitudine de experienţe care îl vor ajuta să îşi descopere întregul potenţial: acela de elev, artist, atlet, membru al comunităţii şi, mai presus de toate, individ unic şi extraordinar în unicitatea sa.

Profesorii au expertiză în sistemul național și internațional și valorizează abordarea diferențiată și învăţarea centrată pe elev. Aici, la Questfield, noi vorbim mult despre ceea ce înseamnă predatul care tranformă – adică, predatul care schimbă oameni, modificând fundamental modul în care cei ce învaţă se înţeleg pe ei şi îi înţeleg pe ceilalţi, modalitatea în care ei se implică şi contribuie la lumea mai mare. Pentru noi, predarea de succes implică mai mult decât transmiterea de conţinut şi competenţe. Scopul nostru final este acela de a crea indivizi indepedendenţi, motivaţi, autonomi în propria lor muncă, deschişi la perspective alternative, cu abilităţi puternice de gândire critică după cum o arată şi profilul elevului Questfield.

Exercițiul firesc al unei școli cu viziune proprie este acela de a-și gândi profilul copilului pe care intenționează să îl modeleze după parcurgerea anilor de școlaritate. Astfel, Școala Questfield a gândit un profil bazat pe o serie de abilități de bază, de tipul
• abilităţi de auto-cunoaştere
• abilităţi de viaţă
• abilităţi critice
• abilităţi creative
• abilităţi de învățare
• abilităţi de comunicare
• abilităţi de interacţionare şi lucru cu ceilalţi
• abilităţi profesionale
• abilităţi civice
• abilităţi globale

Ca orice abilitate de construit, aceste abilități sunt deconstruite în micro-abilități și atitudini, introduse, exersate și modelate de către școală și părinți. Ele se formează la congruența dintre abilitățile similare ale unui profesor bun și abilitățile pereche ale unui părinte conștient. Astfel, competența parentală este o noțiune de mare actualitate care presupune un tip de parenting conștient de rolul pe care îl are în viața și respectiv educația unui copil.

Grădiniţa Questfield este acreditată prin Ordinul de Ministru OM 5390/21.08.2012, iar Şcoala Questfield este autorizată prin OM 5733/12.11.2015, elevii putând fi transferaţi sau având posibilitatea de a-şi continua studiile în oricare altă instituţie de învăţământ (grădiniţă sau şcoală, de stat sau particulară) care funcţionează legal în sistemul de învăţământ românesc. Mai mult decât atât, elevii Questfield s-au integrat cu succes în sisteme româneşti de stat sau alternative (cunoştinţele şi deprinderile lor depăşind obiectivele programei).

Nu e niciodată prea târziu sau prea devreme să introduci o a doua limbă străină unui copil. Nu este mai puţin adevărat faptul că a învăţa o limbă străină vine mai uşor copii lor de 10 ani şi chiar şi mai uşor celor de 5 ani comparativ cu efortul mult mai mare depus de un adult care îşi propune acelşi lucru.

Perioada optimă pentru bilingvism, conform experţilor este de la naştere până la 3 ani, exact atunci când mintea este deschisă şi flexibilă. Ştim cu toţii că, în dezvoltarea psiho-motrică a unui copil există „ferestre de oportunitate” pentru învăţarea unei a doua limbi străine.

O a doua fereastră este deschisă la copiii cu vârstele cuprinse între 4-7 ani, pentru că atunci este momentul când încă ei procesează diferitele structuri lingvistice în trasee de învăţare separate. Cu alte cuvinte, construiesc în creier sistemul unei a doua limbi străine lângă limba nativă.

O a treia oportunitate apare de la 8 ani până la pubertare. Studiile arată că, după pubertate, orice limbă nouă este stocată într-o arie separată a creierului, aşa că este nevoie de traducere sau de trecerea prin limba nativă pentru a ajunge la sistemul unei limbi străine.

Orarul respectă structura propusă de planul-cadru din învățământul tradițional – numărul de ore de limba română, matematică, muzică sau educație fizică fiind aceleaşi sau chiar mai mare decât cele din planul-cadru al Ministerului Educației și Cercetării.

Profesorii încurajează învăţarea prin modul natural al copiilor de însuşire a noţiunilor şi dezvoltare a aptitudinilor: explorare, experimentare şi descoperire. Jocul structurat întreţine motivaţia spre descoperire a copilului, pe care profesorii o cultivă în mod constant. De aceea programul copiilor din școala noastră poate decurge fluid şi în acord cu ritmurile individuale de învăţare pe parcursul a 8 ore.

Din punct de vedere psiho-fiziologic, variaţiile tipurilor de activitate, îmbinarea jocului cu mişcarea, activitatea în aer liber, arta, precum si posibilitatea de a lucra în ritmul propriu nu suprasolicită copiii şi conduc la consolidarea achiziţiilor în mod concret, hands-on.

La începutul fiecărei unități de studiu există o evaluare inițială care se aplică individual, în echipe, sau frontal întregii clase, evaluare care este un indicator a ceea ce știu elevii, din experiența personală, despre tema/subiectul unității ce urmează a fi studiate. Pe parcursul unității, profesorul aplică evaluari formative la sfârșitul fiecărei linii de cercetare. La încheierea fiecărei unități de studiu ce se poate întinde pe o perioadă de 5-8 săptămâni se aplică evaluarea sumativă.

Evaluările formative și evaluarea sumativă pot consta în proiecte şi exerciţii, de tipul:
• realizarea unui proiect individual, în echipe/perechi,
• completarea unui tabel în care copiii să precizeze ce știu, ce ar vrea să știe legat de subiectul propus și ce au învățat,
• completarea unei hărţi mentale de tip Mind Map, în care să precizeze ce știu acum referitor la subiectul propus.
• realizarea unei cărţi sau aplicarea unor teste individuale care vor fi notate cu calificative.
În urma evaluărilor se acordă calificative şi se întocmeşte evaluarea semestrială. Cadrele didactice au un caiet de evaluare analitic, în care notează progresul copilului, progres prezentat în raportul semestrial și la întâlnirile cu părintii, care au loc de câte ori este nevoie sau la sfârșitul fiecărui semestru.

Copilul este “evaluat” permanent prin identificarea propriului mod de rezolvare a sarcinilor. Completările, întrebările, înţelesurile celorlalţi şi întrebările cu valoare de orientare ale învăţătorului îl vor conduce pe elev la înţelegerea şi internalizarea corectitudinii sau incorectitudinii demersului său.

Proiectele elevilor sunt permanent expuse la vedere creând astfel posibilitatea de reflecţie, de înţelegere si de corectare a demersurilor încă slab conturate.

Evaluarea standard prin calificative este completată, de asemenea de instrumente de evaluare alternativă a atitudinilor şi aptitudinilor, specifice sistemelor de învăţământ internaţionale. Acest tip de abordare multi-criterială vizează un cumul de cunoştinţe, atitudini şi aptitudini şi stadiul lor de dezvoltare pentru fiecare dintre copii.

Pe parcursul săptămânii, temele sunt incluse în orarul zilnic. De luni până vineri, copiii pot avea de învăţat lista de cuvinte pentru testul de Spelling de vineri de dimineaţă sau pot avea de citit diferite texte. În weekend, elevii vor avea în jur de 3 teme specifice. Există la început, teme şi proiecte de weekend, care pe măsură ce înaintează în vârstă, vor trebui suplimentate cu exerciţiu suplimentar şi cercetări mai aprofundate.

Orice comportament inadecvat constituie o reacţie personală la un context şi are rădăcini mai adânci decât simpla situaţie în care comportamentul se manifestă. Considerăm disciplina un demers care ar trebui să integreze o intervenţie coordonată şi asumată deopotrivă din partea părintelui, profesorului şi specialiştilor, dacă este cazul.

Regulile clasei se fac împreună cu elevii. Dacă un elev încalcă o regulă a școlii, profesorul discută cu acesta despre regula încălcată, cerându-i soluţii de rezolvare a situației create. Soluțiile sunt identificate împreună cu elevii şi nu constau numai în a-şi cere scuze pentru situaţia creată. În cazul în care comportamentul inadecvat al copilului se repetă, situația este discutată cu părinții acestuia.

Primul punct de contact al părintelui cu şcoala este profesorul de la clasă.

Părintele poate lua legătura cu școala telefonic sau pe email cu profesorii, secretariat, sau oricare din reprezentanţii diferitelor departamente. Regăsiţi mai jos câteva din posibilităţile de informare pentru părinţi:
• Comunicare directă cu profesorul la telefon sau prin email la sfârșitul activităților curriculare (după 3 pm).
• Bilet săptămânal către părinți care introduce cartea și activitățile sătămânii.
• Evaluări bi-anuale (februarie și iunie) cu explicații detaliate pentru fiecare arie de dezvoltare.
• Newsletters prezentând ultimele noutăți și evenimente din școală.
• Chestionare trimise părinților.
• Cont de facebook
• Media Server/ platformă virtuală unde puteți găsi atât biletele săptămânale către părinți cît și poze cu diferitele activități din săptămâna respectivă; username-ul și parola sunt transmise prin prin profesorii de la clasă.
• Comunicare constantă prin email sau sms cu informații despre diferitele activități curente.

  • Formular de înscriere completat;
  • Copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor
  • Copie după cărțile de identitate ale ambilor părinți (pașapoarte, pentru cetățeni străini)
  • Fișă medicală completată şi aviz epidemiologic de la medicul de familie
  • Copie carnet vaccinări.

TIPURI DE PROGRAM
PROGRAM SCURT 9:00-16:00 (valabil numai pentru clasa pregătitoare)
PROGRAM SCURT 8:15-16:00 (începând cu clasa I)
Activități curriculare de bază asigurate de profesori de specialitate;

PROGRAM NORMAL 8:30-16:00
Activități curriculare de bază asigurate de profesori de specialitate;
Program de consolidare (engleză sau română)
Snack de după amiază

PROGRAM LUNG 8:15/9:00-17:00
Activități curriculare de bază asigurate de profesori de specialitate;
Program de consolidare (engleză sau română)
Snack de după amiază
1 club zilnic standard sau de specialitate (sport, artă, cunoaştere) în interval 16:00-17:00

Restricțiile la mâncare, precum și diferitele alergii vor fi notate în fișa medicală completată de medic și transmise mai departe întregului personal al grădiniței. Astfel, se va putea sorta sau înlocui mancarea primită de la compania de catering. Meniul săptămânal este cunoscut dinainte pentru săptămâna în curs, astfel încât părintele îl poata studia și anunța schimbarea necesară.

În formularul de înscriere, vi se va cere să lăsați un număr în caz de urgențe, în plus față de alte numere de contact. Dacă copilul dumneavoastră se îmbolnăvește, el va fi mai întâi consultat de medical/asistenta şcolii, după care, dacă este necesar, vă vom contacta la numărul pentru urgențe pentru a prelua copilul de la şcoală. În funcție de afecțiune, este posibil ca elevul să trebuiască să fie ținut acasă pe toată perioada de convalescență. Această responsabilitate parentală este vitală pentru funcționarea normală a unei şcoli.

Transportul elevilor este atât un serviciu oferit de Şcoala Questfield prin busurile Traffic Renault puse la dispoziţie, cât şi un serviciu ce poate fi externalizat unei firme de transport specializate, dacă este cazul. Costurile sunt stabilite în funcție de distanță, număr de curse, varianta grup / individual, domiciliu / punct fix.