Notă de informare GDPR - Questfield

Notă de informare GDPR

NOTĂ DE INFORMARE

Din 25 mai 2018 intră în vigoare Regulamentul UE 2016/679 cu privire la protecția datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Deoarece colectăm datele dumneavoastră personale, dorim să vă informăm în ce scopuri le folosim și care sunt drepturile de care dispuneți conform Regulamentului.

Cine este entitatea care prelucrează datele tale personale
Potrivit Regulamentului (denumit în continuare GDPR), sunt operatori („Operatorii”) de date cu caracter personal:

Asociația FABIOLA HOSU, persoană juridică română, cu sediul în Voluntari, str. Tudor Arghezi, nr. 3D, județul Ilfov, înscrisă la Judecătoria Buftea dos. nr. 7263/94/2013, avînd CIF 31901571, și titulara mărcii Questfield în România pentru activități educaționale.

Care sunt date personale prelucrate
Datele dumneavoastră personale (și ale copiilor dumneavoastră minori) pe care le colectăm și prelucrăm sunt: numele și prenumele, domiciliul, adresa de e-mail, CNP-ul, numărul de telefon, codurile de identificare client/identificator online, datele de facturare, informațiile bancare (în cazul necesității restituirii sumelor de bani), contul de social media, numărul de telefon și imaginile (foto sau video) ale minorilor pentru care v-ați exprimat în mod expres acordul. Aceste date au fost sau sunt colectate în relația desfășurată în trecut sau care este în curs de desfășurare și pentru care v-ați exprimat consimțământul potrivit legislației în vigoare. Depunem toate eforturile să păstrăm aceste date în deplină siguranță și să le folosim doar în scopurile permise de lege și de dumneavoastră. În orice moment vă puteți răzgândi și ne puteți solicita să ștergem datele dumnevoastră din baza noastră de date, ca urmare a retragerii acordului dumneavoastră exprimat anterior. Aveți posibilitatea de a contacta Responsabilul privind Protecția Datelor la nivelul Asociației Fabiola Hosu (Questfield), la adresa poștală de mai sus, precum și la adresa dpo@questfield.ro

În ce scopuri sunt prelucrate datele personale
Procesăm datele dumnevoastră cu caracter personal în scopuri legitime, cum ar fi cel al desfășurării activităților educaționale, de informare și de stabilirea a vizitelor (inclusiv  prin intermediului site-ului questfield.ro și prin completarea formularelor disponibile pe site) sau în scop de marketing și statistică (prin care transmitem către dumneavoastră mesaje proprii, cum ar fi: informații cu privire la existența unor evenimente strâns legate de activitatea Asociației – cu caracter educațional, de parenting, cultural, campanii promoționale, transmitere de news-info pentru activitățile și evenimentele din cadrul asociației).

Conform dispozițiilor legii naționale (Lg. 677/2001) și a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) avem obligația să administrăm datele dumneavostră cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Care este temeiul de prelucrare a acestor date
Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele dumnevoastră personale este în primul rând consimțământul dumnevoastră, acordat fie cu prilejul efectuării unei vizite de-a lungul activității noastre, fie cu prilejul unui eveniment organizat de Asociația noastră sau la care aceasta a participat (de ex. târguri de carte, activităţi şi evenimente educaționale, prezentări ale profesorilor noștri în cadrul unor evenimente cu specific educațional sau cultural etc.), fie cu prilejul semnării și executării contractelor educaționale sau a unor contracte de sponsorizare, fie prin completarea unei solicitări de vizită la sediul nostru, prin solicitarea de a fi informat cu privire la aspectele legate de activitatea Asociației noastre și/sau a reprezentanților noștri. Totodată, temeiul este și unul legal și/sau contractual, și are la bază raportul juridic ce a luat naștere între dumnevoastră și Asociația Fabiola Hosu (Questfield), prin efectuarea unei vizite programate, prin semnarea unui contract (educațional si/sau de sponsorizare), etc, dar și un temei legitim, necesar și indispensabil desfășurării activităților educaționale, cultural și cu impact social ale Asociației Fabiola Hosu (Questfield), prevăzut de Regulament.

Pentru cât timp sunt colectate datele personale
Datele personale colectate de Asociația Fabiola Hosu (Questfield) vor fi prelucrate în

 • atingerea scopului specific desfășurării activității educaționale:
 • pe toată durata executării contractelor/raporturilor juridice;
 • ulterior finalizării raportului juridic/încetării contractului, pentru o perioadă de 3 ani;
 • ulterior expirării perioadei de 3 ani, în cazul în care păstrarea datelor personale colectate este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, însă fără a depăși durata maximă prevăzută de aceasta.

Perioada de-a lungul căreia procesăm/prelucrăm datele dumnevoastră personale în scop de marketing & statistică, având temei consimțământul dumnevoastră valabil, începe de la acordarea consimțământului și se încheie la retragerea sa.

Puteți obține oricând informații detaliate accesând site-ul nostru în cadrul rubricii Politica privind Prelucrarea Datelor Personale disponibilă începând cu data de 25 Mai 2018.

Drepturi cu privire la prelucrarea datelor personale și dreptul de petiție sau plângere
Conform Regulamentului, aveți următoarele drepturi, care se referă la:

 • dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale pe care le prelucrăm;
 • dreptul de acces la datele personale prelucrate/administrate;
 • dreptul la rectificarea datelor prelucrate și/sau administrate;
 • dreptul de ștergere a datelor prelucrate atunci când acestea nu mai sunt necesare, sau consimțământul a fost retras, sau a existat o prelucrare ilegală etc;
 • dreptul la restricționarea datelor personale;
 • dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată;
 • dreptul la portabilitatea datelor către alt Operator;
 • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat ce include dreptul de a se opune prelucrării datelor personale.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, vă rugăm să adresaţi o cerere scrisă, datată și expediată la adresa dpo@questfield.ro prin care să vă exercitați în mod just și licit dreptul dumnevoastră de intervenție garantat, privind

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legislaţiei naționale (Lg. 677/2001) și ale Regulamentului UE 679/2016, putând fi exercitat pentru toate acțiunile sus menționate în special când datele sunt incomplete sau inexacte;
 • anonimizarea datelor cu caracter personal;
 • notificarea către terțe părți cărora le-au fost prezentate/dezvăluite datele, cu condiția ca această notificare să nu presupună un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Date personale transmise către alți destinatari
Pentru a vă oferi servicii și informații cât mai adecvate și mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Asociației Fabiola Hosu (Quetsfield)  sau în alte scopuri legitime, este posibil să transmitem datele personale către autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, parteneri și/sau furnizori externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne totodată că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumnevoastră (spre exemplu, clauze contractuale standard, existența unor reguli corporatiste obligatorii etc).