Profesorii secolului 21

Când  ne gândim la strategii pentru a face educaţia să funcţioneze pentru secolul XXI, e normal să ne gândim întâi la elevi. Cum îi pregătim pe aceştia pentru o lume în schimbare rapidă? Cum îi pregătim pentru joburi care nu există încă? Cum îi pregătim pentru o rezolvare creativă a problemelor necesară provocărilor globale emergente?

Oricât de tentant ar fi să punem elevii în centrul deciziilor noastre educaţionale, noi credem că am putea de asemenea începe cu profesorii. Şcolile care le permit profesorilor să lucreze asupra abilităţilor de empatizare, de a gândi creativ, şi de a lucra colaborativ vor fi mai bine pregătite să construiască aceste abilităţi în elevii lor. Administratorii pot încuraja profesorii să se rapoteze la ei ca la nişte leaderi capabili să re-imagineze învăţarea, dându-le în acelaşi timp libertatea de a inova.

Profesorii-Cercetători
Profesorii-cercetători se străduiesc să menţină un simţ al curiozităţii care ţine comunitatea lor de învăţare vie. Documentând învăţarea din clasă, ei investighează relaţia dintre copii și adulți, ideile vehiculate, cum folosesc instrumentele artei și științei cât și contextele lor fizice și relaționale de învățare.

Documentarea servește ca un catalist continuu în căutarea lor constantă de a înțelege. Un professor-cercetător susține curriculumul emergent în clasă. Inițiază conversații (atât electronice, cât și în persoană) între colaboratorii din clasă, pe nivel de vârstă, și în întreaga școală, de la grădiniță până în clasele mari.

Creatorii de Design (Design Thinkers)
Designul experienței de învățare are o importanță vitală pentru rezultatele învățării, de aceea, creatorii de design creează prototipuri ale spațiilor de învățare ideale în colaborare cu colegi și elevi pentru a le înțelege perspectivele.

Apoi, testează aceste idei implementând prototipurile schimbărilor în propriile lor clase, rearanjându-și mobila și făcând modificările necesare pentru a ajunge la o mai bună înțelegere a practicilor care ar putea funcționa bine pentru clasele lor.

Profesorii Schimbă Lume
Schimbă Lume sunt acei profesori dedicați implementării de inovație socială printre ceilalți membrii ai staffului și construcției unei culturi instituționale care susține creativitatea și inițiativa, într-un final ajungând să motiveze fiecare adult din școală în a se transforma într-un Schimbă Lume.

Profesorii din școală ajung astfel să îi mentoreze pe tinerii profesori ieșiți de pe băncile școlii să devină profesori inteligenți emoțional care apreciază educația holistică. Părinți și profesori învață împreună despre nevoile emoționale și sociale ale elevilor, incluzând nevoile elevilor de leadership, certitudine, autonomie, relaționare și justețe.

Profesorii Antreprenori
Profesorii antreprenori sunt acei profesori experți care dedică o parte a timpului lor de muncă în a reimagina din punct de vedere antreprenorial educația din școlile lor, zonele lor sau chiar țara lor.

Profesorii antreprenori pot avea multe roluri inovative în comunitățile lor, incluzând redesignul evaluărilor elevilor sau profesorilor, creând conexiuni între diferitele sisteme cuprinzând vârste diferite, și dezvoltând moduri în care să îi ajute pe ceilalți profesori să își îmbunătățească abilitățile de a învăța unii de la ceilalți.