Program - Questfield

Program

Questfield își propune să fie mai mult decât o școală în sensul strict academic al cuvântului. Dorim să le dăm ocazia copiilor nu doar să-și dezvolte intelectul, ci să și descopere care le sunt talentele și pasiunile, să dea frâu liber creativității, să se simtă liberi să încerce cât mai multe activități și, în acest proces, să descopere încetul cu încetul cine sunt și ce le place să facă. La Questfield, întâlnești un tip de învățare fluidă ce încearcă să scape de compartimentarea în orare sau planificări rigide. Credem în creativitate și o stimulăm prin toate activităţile curriculare şi extra-curriculare.

ADAPTAREA LA GRĂDINIȚĂ

Adaptarea pentru copiii de sub 4 ani se face timp de o lună, programul începe în prima zi cu jumătate de oră de activități și crește treptat 1 oră, 2 ore – la recomandarea profesorului de la clasă. Programul în perioada de adaptare este maxim 9-12.

TIPURI DE PROGRAM

PROGRAM SCURT 09:00-14:00 (sub 4 ani)
PROGRAM SCURT 09:00-15:00 (4 – 6 ani)
Activități curriculare de bază asigurate de profesori de specialitate;

PROGRAM LUNG 09:00-17:00
Activități curriculare de bază asigurate de profesori de specialitate;
Ateliere dezvoltare competențe
Snack de după amiază
cluburi zilnice standard sau de specialitate (sport, artă, cunoaştere) în interval 15:00-17:00

CARACTERISTICI ALE UNEI ZILE DE ŞCOALĂ

Concept curricular unic – bazat pe cărţi, construit să stimuleze dezvoltarea cât mai nuanţată a limbajului şi, implicit, a gândirii.

Învăţare centrată pe copil – ce constă în reconfigurarea obiectivelor de învăţare în funcţie de ritmul, stilul şi tipul de percepţie/atenţie al fiecărui copil. Copilul este pus astfel în centrul actului de învăţare, participând activ la propriul proces de instruire.

Curriculum bazat pe competenţe – prin competenţă înţelegând un cumul de concepte, atitudini, aptitudini ce se regăseşte în experienţele de învăţare de zi cu zi. Evaluarea standard prin calificative este completată, de asemenea de instrumente de evaluare alternativă a atitudinilor şi aptitudinilor, specifice sistemelor de învăţământ internaţionale.

Inter, trans şi pluridisciplinaritate – la nivelul mai multor discipline fiind urmărite linii de cercetare comune pe care copii le pot explora şi investiga în profunzime.

Învăţare prin experienţe – La Questfield, grija, afecțiunea și încrederea adulţilor încurajează copii să își asume riscuri și să experimenteze, transformându-i în indivizi autonomi şi responsabili de propria lor învăţare.

Activităţi ghidate, modelate de profesor, autonome – Pe parcursul unei zile, există un echilibru de activităţi ghidate, modelate de profesor sau inițiate de copii care implică oameni, obiecte, idei, experiențe și situații care îi angajează și-i motivează  pe perioade susținute de timp.

Formal, non-formal, informal –  Îmbinarea de activităţi formale, non-formale (cluburi) şi informale (vizite, ieşiri, evenimente) integrate într-un program coerent oferă o experienţă de învăţare completă.

Individ, grup, echipă – Pe parcursul unei zile, copii descoperă plăcerea diverselor activități fie cu toată clasa, fie în grupuri mici, în echipă sau individual.

Evaluare multicriterială – Evaluare formativă este caracteristică unei zile obişnuite de şcoală în care profesorul observă progresul academic şi emoţional al fiecăruia. Ea vizează un cumul de cunoştinţe, atitudini şi aptitudini şi stadiul lor de dezvoltare pentru fiecare dintre copii.

În acelaşi timp, spațiile interactive, stimulante oferă o structură în care orarele, rutina și tranzițiile curg în acord cu nevoile copiilor. Orice spațiu se poate transforma într-o arie de experiență: sala de clasă, curtea, locul de luat masa, atelierul, sala de sport, cabinetul medical.