Un mesaj de inceput - Questfield

Un mesaj de inceput

Dragi părinţi,

Questfield este o instituţie de învăţământ care se ghidează după principiile curriculumului britanic si care, încă din anul 2003, lucrează la crearea propriului său concept educaţional. Este o şcoală organică care învaţă şi se dezvoltă încontinuu, ghidând profesori şi elevi spre a-şi atinge potenţialul, spre fericirea şi libetatea de a deveni cea mai bună versiunea a lor.

Învăţarea în sens clasic (învăţarea academică) este doar punctul de plecare; la Questfield, copilul dumneavoastră va beneficia de o multitudine de experienţe care îl vor ajuta să îşi descopere întregul potenţial: acela de elev, artist, atlet, membru al comunităţii şi, mai presus de toate, individ unic şi extraordinar în unicitatea sa.

La Questfield, noi credem că educaţia este cea mai rapidă şi necesară cale către cunoaşterea de sine, leadership şi autonomie. Educaţia este unul dintre cele mai responsabile şi creative acte umane, miza fiind identitatea însăşi.

Pentru copii, Questfield este un cadru care le permite să devină cea mai bună versiune a lor.

Pentru profesori, Questfield este o structură în care ei pot crea noi arhitecturi de învăţare.

Fiecare dintre noi are nevoie de un parcurs de învăţare, de o călătorie iniţiatică înainte de a deveni proprii noştri eroi. Acesta este scopul manifest al grădiniţei Questfield, acela de a mentora şi ghida copiii şi profesorii să devină cercetători independenţi capabili şi dornici să înveţe pe tot parcursul vieţii.

Conceptul nostru educaţional este unic în România, fiind unul bazat pe cărţi, cu lectura/literatura ca element esenţial în orice componentă a curriculumului. Copiii Questfield cresc cu poveşti pentru a crea propria lor poveste, propriul lor sens care, într-o bună zi, va avea impact la nivelul umanităţii, la nivelul poveştii colective.

Oamenii sunt avizi de poveşti. Ele sunt parte din cine suntem; ele sunt o formă de istorie şi de nemurire, deopotrivă. De aceea, profesorii noştri încearcă să descopere şi să valorizeze poveştile individuale ale învăţăceilor lor, împărtăşind experienţe, identităţi şi biografii pe parcurs.

Când “predarea prin stabilirea de relaţii” stă la baza raportului profesor-elev, elevii trec de pragul mistic al cunoaşterii formale, începând să se vadă pe ei înşişi ca pe nişte co-creatori ai învăţării alături de profesori şi de marile minţi ale literaturii sau istoriei.

Astfel, profesorii Questfield devin agenţi activi care progresează constant în cunoaşterea stilului de învăţare,  al tipului de cunoaştere, al abilităţilor şi potenţialului fiecărui copil. Şi, mai important decât atât, ei caută să afle cât mai multe despre interesele, personalitatea şi background-ul celor cu care interacţionează. Pentru ei, aceste informaţii deschid posibilităţi dramatice de creştere şi învăţare.

Aşadar, vă invităm la noi la şcoală să observaţi această nouă paradigmă educaţională în acţiune! Vă invităm la Questfield pentru a vedea dinamica unei şcoli de secolul XXI şi pentru a vă întâlni cu elevii, profesorii şi colaboratorii noştri!