Provocări în educaţie - Questfield

Provocări în educaţie

Ca orice şcoală de secol XXI, Questfield este conştientă de provocările actuale în educaţie şi încearcă să se construiască pornind de la aceste provocări ale unui nou tip de educaţie pe care această nouă realitate se va construi.
3. IMAGINEA de la Challenges in education

Noi credem că, pentru educaţia din România, principala provocare rămâne procesul de descentralizare, şi anume transferul de autoritate, responsabilitate şi resurse către unităţile de învăţământ şi comunitatea locală în ceea ce priveşte luarea deciziilor şi managementul general şi financiar. Acest lucru implică participarea factorilor non-administrativi, adică a părinţilor, ONG-urilor, mediul de afaceri, asociaţiilor profesionale, partenerilor sociali (reprezentanţilor societăţii civile) la procesul de luare a deciziilor.

Demersul dinamic al descentralizării, prin utilizarea eficientă a resurselor, va asigura calitatea în educaţie prin implicare, gândire strategică şi control. Mai specific, descentralizarea în educaţie presupune redistribuirea responsabilităţilor, a autorităţii decizionale şi a răspunderii publice pentru funcţii educaţionale specifice, de la nivel central către nivelul local pe următoarele paliere:

1.     Curriculum
2.     Evaluare si certificare
3.     Conducere
4.     Resurse umane
5.     Finanţare şi administrare

Cu alte cuvinte, descentralizarea presupune că:

•        unitățile școlare obțin autoritatea de a face schimbări în plan curricular, de natură internă;
•        planurile de dezvoltare institu­țională sunt dezvoltate la nivel local;
•        re­sursele necesare funcționării școlii și imple­mentării planurilor de dezvoltare sunt transferate la nivelul instituției de învățământ;
•        cadrele didactice au răspunderi sporite în dezvoltarea instituțională;
•        școlile au autoritatea (și resursele) pentru a lua propriile decizii referitoare la dezvoltarea pro­fesională a cadrelor didactice;
•        școlile își gestio­nează resursele umane;
•        focalizarea pe rezultatele învățării;
•        directorii sunt selectați și numiți de către comunitate, folosind criterii transparente.
•        infor­mațiile privind rezultatele învățării și activitatea instituției, în general, devin publice.

Principiile procesului de descentralizare presupun:

1.     Răspunderea publică pentru calitatea serviciilor educaţionale oferite.
2.     Autonomia instituţională.
3.     Apropierea centrului de decizie de locul actului de educaţie.
4.     Transparenţa actului decizional, ceea ce înseamnă accesul cetăţenilor la informaţia publică.
5.     Valorizarea resursei umane. Atât profesia didactică, cât şi resursa umană trebuie să fie recunoscută ca element esenţial al dezvoltării comunitare.
6.     Subsidiaritatea, şi anume, transferul şi asumarea responsabilităţii decizionale la nivel local.
7.     Diversitatea culturală şi etnică.
8.     Abordarea serviciului educaţional în manieră etică, prin respectarea codurilor deontologice pentru cadrele didactice, precum şi pentru cei din sistemele de control, asigurarea calităţii şi management.